Екология

Crystal globe floating between a mans hands

Основна цел от политиката на ЕЛУКС е опазването на околната среда и намаляването на вредните емисии. Развойната дейност на фирмата е насочена към внедряването на осветители с по-голям коефициент на полезно действие, с авангардни източници на светлина и интелигентно управление. Като резултат осветителите на ЕЛУКС са енергийно ефективни.

Също така наша цел е да конструираме осветителите си по такъв начин, че да направим разходите на материалите и енергия за производство им без компромис по отношение на светотехниката.

 

От 2007 г. ЕЛУКС  изпълнява две програми пряко насочени към опазването на околната среда: “Програма за управление на дейностите по отпадъците от електрическо и електронно оборудване” и ” Програма за управление на дейностите по отпадъците”. На територията на ЕЛУКС  е въведено разделно събиране на отпадъците.