Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 14.10.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.089-2359-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500... read more

С нарастващото разпространение на инфекциозни заболявания, включително най-новата пандемия на вируса COVID-19 по целия свят, нараства и търсенето на по-чиста и безопасна работна среда.

С нарастващото разпространение на инфекциозни заболявания, включително най-новата пандемия на вируса COVID-19 по целия свят, нараства и търсенето на... read more